Skip To The Main Content

Indre Storfjord næring

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Bestill henting av avfall - NÆRINGSKUNDAR

Bedrifter i Stordal, Eidsdal, bygda Norddal og Geiranger kan levere inn både grovavfall og miljøfarleg avfall når ÅRIM kjem med sin mobile miljøstasjon. Bestill innan fredag klokka 12:00 veka før du vil ha avfallet henta. Vi kjem til bygdene og hentar avfallet etter avtale.

Eidsdal, bygda Norddal og Geiranger:  onsdagar
Stordal:
måndagar​

Vel dato i skjema: Du kan kun velge ein dato per bestilling.
Namnet på bedrifta
Gate- og postadresse
Fyll ut namnet til personen som leverer avfallet
Du må vere næringskunde av ÅRIM for å levere
Kryss av kor store mengder avfall vil du levere (omlag)? Du kan maks levere tre kubikkmeter eller 300 kilo per henting. Vi kan gjere unntak etter avtale på mail eller telefon.


Kryss av kor tungt du trur avfallet er (omlag).

Kva avfallstypar vil du levereFarleg avfall?
Næringskundar som leverer farleg avfall må deklarere på førehand. Du må gjere dette via avfallsdeklarering.no, eller vi kan hjelpe deg når du leverer.  Tenesta kostar kr 50,- eks mva.

Hentedatoar i Norddal, Eidsdal og Geiranger

Vel dato vi skal hente avfallet ditt (onsdagar)


Hentedatoar i Stordal

Vel dato vi skal hente avfallet ditt (måndagar)


Fyll ut i boksen
Avfallet må stå klart når vi kjem.
Avfallet må stå sikkert og ikkje skape trafikkfare.
Gi er forklaring (ved bedrift? på snuplass? ved garasje?)
  • Avfallet må stå framme kl. 10.00 på hentedagen.
  • Du har sjølv ansvar for avfallet fram til det blir henta.
  • Enkeltgjenstandar kan vere maks 3 meter lange og 50 kilo tunge.
  • Vi hentar maks 3 m3 avfall per besøk (vi kan gjere unntak etter avtale)
  • Næringsaktørar har ikkje kvote og må betale for å levere.
  • Du vil få ein e-post med stadfesting på bestillinga
  • Ta kontakt på 70 31 41 00 eller post@arim.no om du har spørsmål
  • Leverer du farleg avfall, skal avfallet deklarerast. Ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.