Skip To The Main Content

I 2015 kasta kvar person alt i alt ​387,5 kg avfall

 • Tala ​under avfallstypane viser kor mange kilo kvar person har kasta av ​den enkelte avfallstype.
 • Tabellane viser totale avfallsmengder i alle ÅRIM-kommunane.

Dette henta vi heime hos deg:

restavfall

185,7 kg restavfall til forbrenning

Totalt restavfall til forbrenning i tonn
2012 2013 2014 2015
24 964 23 863 23 194 19 113

Type gjenvinning:
 • Energigjenvinning

Leverast til:
 • Tafjord Kraftvarme
Brukast til:
 • Elektrisitet
 • Fjernvarme
Papp_papir

39,8 kg papir, papp, drikkekartong

Totalt papir, papp, drikkekartong i tonn
2012 2013 2014 2015
4 935 4 626 4 631 4 192

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Rekom
Brukast til:
 • Puslespel
 • Kartong
 • Emballasje
plast

5,5 kg plastemballasje

Totalt plastemballasje i tonn
2012 2013 2014 2015
603 477 463 488

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Grønt Punkt
Brukast til:
 • Plastprodukt

Dette leverte du til returpunkta og miljøstasjonen:

treverk

40,2 kg trevirke

Totalt trevirke i tonn
2015
3 767

Type gjenvinning:
 • Energigjenvinning

Leverast til:
 • Energigjenvinningsanlegg
Brukast til:
 • Elektrisitet
 • Fjernvarme
grovavfall

28,0 kg brennbart avfall

Totalt brennbart avfall i tonn
2015
3 102

Type gjenvinning:
 • Energigjenvinning

Leverast til:
 • Energigjenvinningsanlegg
Brukast til:
 • Fjernvarme
 • Elektrisitet
hageavfall

26,7 kg hageavfall

Totalt hageavfall i tonn
2015
2 633

Type gjenvinning:
 • Kompost

Leverast til:
 • Eigenregi
Brukast til:
 • Jordforbetring
deponi

13,4 kg avfall til deponi

Totalt avfall til deponi i tonn
2015
1 163

Type gjenvinning:
 • Deponi

Leverast til:
 • Lokale deponi
Brukast til:
 • Deponi
metall

12,3 kg metall

Totalt metall i tonn
2015
1 255

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Div. metallreturfirma
Brukast til:
 • Metall
farlegAvfall

11,1 kg farleg avfall

Totalt farleg avfall i tonn
2015
1 061

Type gjenvinning:
 • Energigjenvinning
 • Destruksjon

Leverast til:
 • Diverse firma
Brukast til:
 • Energiproduksjon
glas_metalEmballasje

9,7 kg glas- og metallemballasje

Totalt glas- og metallemballasje i tonn
2015
975

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Syklus
Brukast til:
 • Metallprodukt
 • Isolasjonsmateriale
tekstil

7,7 kg tekstilar

Totalt tekstilar i tonn
2015
500

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning
 • Ombruk

Leverast til:
 • UFF
 • Fretex
Brukast til:
 • Klede og tekstilartiklar
eeAvfall

7,1 kg ee-avfall

Totalt ee-avfall i tonn
2015
743

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Stena Recycling
Brukast til:
 • Energiproduksjon
 • Diverse
 • Metall
papp

1,9 kg papp

Totalt papp i tonn
2015
288

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Rekom
Brukast til:
 • Puslespel
 • Emballasje
 • Kartong
PlastFolie

1,4 kg plast

Totalt plast i tonn
2015
65

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Grønt Punkt
Brukast til:
 • Plastprodukt
Metallemballasje

1,0 kg metallemballasje

Totalt metallemballasje i tonn
2015
98

Type gjenvinning:
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Div. metallreturfirma
Brukast til:
 • Metall
 • Emballasje
Anna avfall

0,5 kg dekk

Totalt dekk i tonn
2015
50

Type gjenvinning:
 • Gjenbruk
 • Materialgjenvinning

Leverast til:
 • Norsk Dekkgjenvinning
Brukast til:
 • Metall til nye metallprodukt
 • Dekk til kunstgrasbaner
 

Avfall innlevert på miljøstasjonane i 2015 - kilo per ​innbyggjar

avfallsmengd miljøstasjon 2015
 

Tømming av slam

Rundt elleve tusen husstandar i Ålesundregionen har slamtankar, separate avløpsanlegg, tette tankar, minirenseanlegg eller er tilknytt kommunale slamavskiljarar. 

slam1
slam3
slam2
slam4

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA