Skip To The Main Content
organisasjonskart_årim 2016
Eva og synnove i diskusjon

ÅRIM har rund​t tjue stillingar, fordelt på administrasjon og drift.  Administrasjonen er lokalisert på Moa, lett tilgjengeleg for kundar som har spørsmål om renovasjon, slam og avfallshandtering. Dei tilsette som arbeider med drift, arbeider på Bingsa i Ålesund, og Nøsa i Haram. Der tek vi i mot kundar som leverer avfall til gjenvinning. ​


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA