Skip To The Main Content
alesundregionen område

Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS er eit samarbeid mellom Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund.

 

Representantskapet i ÅRIM

Eigarane styrer ÅRIM gjennom representantskapet. Kvart kommunestyre vel sine representantar, ​som møter to gonger i årleg i representantskapet. Det er ​i dette organet kommunane kan påvirke selskapet si retning og utvikling.

I møta handsamer medlemmene:

  • Budsjett og økonomiplan, inklusive satsane for kommunane si innbetaling til selskapet.
  • Strategi for selskapet, og eventuell felles avfallsplan for kommunane.
  • Eventuelle framlegg om endring av selskapsavtalen.
  • Fullmakter til styret .
  • Eventuelle andre saker som styret vil ha handsama i representantskapet.

 


Representantskap 2016-2019

Olav Sindre Roald Giske
Vebjørn Krogsæter Haram
Arne Sandnes Norddal
Oddvar Myklebust
Sandøy
Dag Olav Tennfjord Skodje
Eva Hove  -  nestleiar Stordal
Frank Sve Stranda
Odd Josten Drotningshaug       
Sykkylven
Jim Arve Røssevoll Sula
Geir Inge Lien
Vestnes
​Knut Helge Harstad Ørskog
Ann Kristin Bryne
Ålesund
Tore Johan Øvstebø  -  leiar 
Ålesund
Anita Sætremyr Ålesund
Jarle Steffenssen Ålesund
Børge Wiig
Ålesund

Representantskap 2015

Olav Sindre Roald Giske
Bjørn Sandnes Haram
Bjørn Inge Ruset Norddal
​Hans Endre Sæterøy
Sandøy
Charles Tøsse Stordal
Terje Vadset Skodje
Geir Ove Vegsund
Sula
​Jan Ove Tryggestad - nestleiar  
Stranda
Petter Lyshol Sykkylven
Geir Inge Lien
Vestnes
Torbjørn Fylling
Ørskog
Knut Fylling - leiar          
Ålesund
Monica Molvær Ålesund
Haldor Sæther Ålesund
Trond Herje Ålesund
Anne Kristin Bryne
Ålesund


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA