Skip To The Main Content
facebook3

ÅRIM legg stor vekt på å møte kundane der dei er, det vil seie i ulike kanalar. Facebook er ein av kanalane som inviterer til dialog, openheit og levande kommunikasjon. Her viser ÅRIM noko av publikumsaktiviteten selskapet  har. Facebook gir også rom for dagsaktuelle meldingar, til dømes om renovasjon, ver og føreforhold. Her har også kundane ein stad der dei kan gi ris og ros. ÅRIM får begge deler.


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA