Skip To The Main Content

Spleiselag gir ny kompetanse

ÅRIM er eit av fleire avfallsselskap som støttar ei planlagt bachelorutdanning i Vann- og miljøteknikk ved NTNU i Ålesund.

ntnu logo

Regionen har behov for nyutdanna kvalifiserte ingeniørar innanfor fagområda vatn, avløp og avfall i framtida. ÅRIM er difor positive til å bidra i eit samarbeid, både økonomisk og med interessante prosjekt for studentar. Allereie sommaren 2016 planlegg ÅRIM eit sommarjobbprosjekt for eit par studentar, der oppgava handlar om renovasjonsteknisk planlegging i tettbygd strøk.

 

​I studieløpet vil "avfall og kretsløpsteknologi" vil vere inkludert​, avfallsfaget høyrer ​altså naturleg med. NTNU har difor spurt ÅRIM og fleire liknande selskap om å bli med på eit spleiselag til ei 20% stilling som "professor 2".


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA