Skip To The Main Content
skilt

Gode skilt hjelper folk å sortere riktig på miljøstasjonane. ÅRIM har arbeidd med utvikling av skiltplan, parallelt med at selskapet har laga ein sorteringsplan for stasjonane. Skilta er illustrert med avfallssymbol, kort rettleiande tekst og med engelsk oversetjing av avfallstypen. ÅRIM kom godt i gang med arbeidet i 2015, og vil fullføre skilting av stasjonane gjennom 2016.


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA