Skip To The Main Content
Dame kastar restavfall i konteinar

ÅRIM har snart innført hytterenovasjon i alle eigarkommunane. I 2015 innførte vi tilbodet også i Haram, Sula og Ørskog.

Mange kundar er fornøgde med tilbodet, andre har uttrykt motstand rundt innføringa. Avfall frå hytte blir rekna som hushaldsavfall.  Kommunane er difor pliktige til å tilby tilfredsstillande tilbod om renovasjon til alle hushald. Utgangspunktet er at eigedomen bidrar til å gi rom for kvile og muligheit for matstell. Dette er gitt av Miljødirektoratet og gjeld i heile landet.

Sidan ordninga er forholdsvis nyinnført, arbeider ÅRIM for å tilpasse slik at tilbodet blir godt nok, men samtidig ikkje for kostbart. Eit hyttepunkt har konteinar for restavfall og papir. Ein del av dei har også for glas og metall.


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA