Skip To The Main Content
egil på bingsa_FotoKristinStøylen

I 2015 fekk ÅRIM ansvar for dei tilsette på miljøstasjonane i Haram og Ålesund. Dei fleste på miljøstasjonane var tidlegare tilsett i Ålesund kommune. Utviklinga gjorde at ÅRIM gjekk frå å vere eit reint administrativt selskap, til å også ha ei driftsavdeling​. Selskapet ​fekk dermed eit meir heilheitleg ansvar for avfall og avfallshandteringa i regionen.


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA