Skip To The Main Content

EU sine mål fram til 2030

EU har drive eit omfattande arbeid med strategiar for meir berekraftig avfallshandtering over lang tid, og fokus på auka sortering og materialgjenvinning har vore ein raud tråd gjennom ei lang rekke planar og strategiar. I desember 2015 la EU-kommisjonen fram den nye strategien for europeisk avfallspolitikk under tittelen:

Omstilling til sirkulær økonomi: Eit program for Europa uten avfallsproduksjon.

 

I dag har EU eit mål om at 50 % av kommunalt avfall skal gjenbrukast eller gjenvinnast innan 2020. Strategien har eit ambisiøs mål om å auke gjenbruk og gjenvinning av kommunalt avfall til 60 % innan 2025, vidare til 65 % innan 2030.

sirkuæløkonomi

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA