Skip To The Main Content

Avfall til materialgjenvinning og gjenbruk i vår region i dag

I 2015 sorterte kvar innbyggjar i Ålesundregionen i snitt ut 120 kg avfall som gikk til materialgjenvinning og gjenbruk. Gitt same avfallsmengde, må 192 kg avfall gå til materialgjenvinning og gjenbruk i 2020, altså ein auke på 73 kg. For å nå måla EU har sett for 2025 og 2030 må enda meir avfall «flyttast» frå energigjenvinning og deponi. 

Avfallsmål

Meir avfall til materialgjenvinning og gjenbruk

Gjennom plukkanalysar og erfaringar frå andre selskap, er dette mengdene ÅRIM vurderer som re​alistisk å sortere ut og materialgjenvinnne av kvar avfallstype:

målGraf

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA