Skip To The Main Content

ÅRIM arbeider no med ein strategi for tenestetilbodet fram til 2025.

I dette arbeidet er det tre viktige omsyn selskapet vil vekte mot kvarandre:

Strategi_2025

Omsyn vi må vurdere når vi lagar nye mål:

  • etterleve krava EU set mot 2030.
  • oppnå mest mulig miljø- og kostnadseffektiv renovasjon.
  • tydeleggjere samarbeid- og ansvarsfordeling mellom ÅRIM og eigarkommunane rundt oppgåvene selskapet skal ha ansvar for i framtida.
  • oppnå god kundetilfredsheit.

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA