Skip To The Main Content
Avfallshirarki

I 2015 blei om lag 31 % av avfallet frå innbyggjarane i Ålesundregionen utsortert til materialgjenvinning eller gjenbruk. Ei samanlikning med nasjonale tal for 2014 viser at sorteringsgraden i ÅRIM er litt lågare enn snittet for Møre og Romsdal (36 %) og ein god del lågare enn snittet for Noreg (39,4 %).

Avfallspolitikken blir i stor grad utvikla innanfor ei fellesuropeisk ramme. EU sitt rammedirektiv om avfall slår fast at avfallshierarkiet skal leggjast til grunn for avfallspolitikken.  

Avfallshierarkiet er grunnlaget for norsk avfallspolitikk og er også førende for dei løysingane ÅRIM sett i verk i regionen.


Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA