Skip To The Main Content

Kjølen i Stranda

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Her kan du levere avfall til gjenvinning i Stranda

Kjølen Miljøstasjon Åpent
Tysdag
12-20
Onsdag 12-17
Torsdag 12-17 
Laurdagsope
28. april, 12. mai og 15. september
10-14
  • Legg merke til endra opningstider i samanheng med feriar og heilagdagar.

Hugs miljøstasjonkort

Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har fått miljøstasjonkort. Med kortet har du ei kvote som gir rett til å levere ei gitt mengde avfall. Les meir om kvota og kortet her. Dersom du gløymer kortet, må du betale for å levere avfallet.

Miljøstasjonkort med kvote

Her kan du levere glas- og metallemballasje:

  • S​jøgata i Stranda
  • Liabygda - Myrstadbakken, søraust for barnehagen
  • Geiranger renseanlegg
  • Hellesylt sentrum
Du kan levere klede til gjenbruk fleire stadar. 

Kjølen miljøstasjon