Skip To The Main Content

Prisar miljøstasjon

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Private på miljøstasjonen

Har du brukt opp kvoten du kan levere fritt?
Etter kvoten er oppbrukt, betaler du for å levere avfall etter gjeldande prisliste.  Du får ny kvote ved årsskiftet.

  • Om du leverer avfall over kvota, får du faktura.


Prislista gjeld
miljøstasjonane i Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Sykkylven, Stordal, Stranda, Vestnes og Ørskog.

NB: Bingsa i Ålesund har eigne prisar. Kontakt Bingsa direkte.

Næringskundar på miljøstasjonen

Næringsaktørar kan ikkje levere på frikvota til private. Dei må ha fakturaavtale eller betale ved levering. Selskapa står fritt til å levere avfall til det avfallsselskapet dei sjølv ønskjer. ÅRIM tek imot næringsavfall på miljøstasjonane på Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Stordal og Ørskog. Dei andre stasjonane i regionen er drivne av andre aktørar.

AVFALLSYPE          PRIS PER M3
        PRIS PER TONN
 Blanda avfall til sortering
 kr. 530,-
 kr. 2 472,-
 EE-avfall  kr. 60,-
 kr. 1 241,-
 Glas- og metallemballasje
 kr. 587,-
 kr. 1 772,-
 Hageavfall  kr. 184,-
 kr. 1 803,-
 Metall  kr 0,-
 kr. 0,-
 Papp og papir
 kr. 138,-
 kr. 1 442,-
 Plast  kr. 236,-
 kr. 1 833,-
 Trevirke  kr. 353,-
 kr. 1 442,-
 Bildekk med felg
 kr 59,-/stk
 kr. 5 768,-
 Bildekk utan felg
 kr. 212,-
 kr. 2 163,-


Du får meir detaljerte prislister om prisar for å levere ulike typar farleg avfall ved å ta kontakt med 70 31 41 00 eller post@arim.no.