Skip To The Main Content

Prisar miljøstasjon

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Private på miljøstasjonen

Har du brukt opp kvoten du kan levere fritt?
Etter kvoten er oppbrukt, betaler du for å levere avfall etter gjeldande prisliste.  Du får ny kvote ved årsskiftet.

  • Om du leverer avfall over kvota, får du faktura.


Prislista gjeld
miljøstasjonane i Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Sykkylven, Stordal, Stranda, Vestnes og Ørskog.

NB: Bingsa i Ålesund har eigne prisar. Kontakt Bingsa direkte.

Næringskundar på miljøstasjonen

Næringsaktørar kan ikkje levere på frikvota til private. Dei må ha fakturaavtale eller betale ved levering. Selskapa står fritt til å levere avfall til det avfallsselskapet dei sjølv ønskjer. ÅRIM tek imot næringsavfall på miljøstasjonane på Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Stordal og Ørskog. Dei andre stasjonane i regionen er drivne av andre aktørar.

Du får meir detaljerte prislister om prisar for å levere ulike typar farleg avfall ved å ta kontakt med 70 31 41 00 eller post@arim.no.


Opningstider miljøstasjonar
Avfallsguide
Renovasjonskalender

Når blir avfallet mitt henta?