Skip To The Main Content

Slik blir innsamlinga for innbyggjarane

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Illustrasjoner-til-rapport-2017-UTVIDA-TILBOD_2-veker-rest_30-jan

​Henting av avfallet heime hos ​folk

I dag har du​ henting av restavfall kvar veke, papir og plast kvar fjerde veke. Glas og metallemballasje leverer du til eigne returpunkt. For å få meir ressursar ut av avfallet, skal ÅRIM starte ny sorteringsordning. Vi innfører ordninga kommune for kommune. 

​Så ofte kjem vil til å hente dei ulike avfallstypane

  • Restavfallet annankvar veke
  • Matavfallet annankvar veke
  • Papir og plast kvar fjerde veke (som før)
  • Glas- og metallemballasje kvar​ tiande veke.