Skip To The Main Content

Slik blir innsamlinga for innbyggjarane

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Illustrasjoner-til-rapport-2017-UTVIDA-TILBOD_2-veker-rest_30-jan

​Så ofte ​vil vi hente avfallet heime hos ​folk

I dag har folk innsamling av restavfall kvar veke, papir og plast kvar fjerde veke. Glas og metallemballasje leverer dei til eigne returpunkt.

Det ​som er nytt:

  • Ein ekstra dunk for matavfall
  • Ein ekstra dunk for glas- og metallemballasje

​Så ofte planlegg vi å hente avfallet:

  • Restavfallet annankvar veke (dette kan bli sjeldnare på sikt)
  • Matavfallet annankvar veke
  • Papir og plast kvar fjerde veke (som før)
  • Glas- og metallemballasje kvar​ tiande veke.