Skip To The Main Content

Nyhende

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

(19. april 2012)

Årsmøte i ÅRIM

ÅRSMØTE I ÅLESUNDREGIONEN INTERKOMMUNALE MILJØSELSKAP IKS (ÅRIM)

ÅRIM hadde årsmøte på Daaegarden, Moa, onsdag 18 april. Representantskapet vedtok årsrekneskap og årsmelding for 2011, behandla ordinære årsmøtesaker og gjorde følgjande val:

Val av leiar og nestleiar til representantskapet:
Bjørn Tømmerdal gjekk av som leiar. Representantskapet valte Geir Ove Vegsund, ordførar i Sula som ny leiar, og Knut M. Fylling, Ålesund, som nestleiar.

Kommunene har valt nye medlemmer til representantskapet etter kommunestyrevalet.

Organet har no følgjande medlemmer:                      

Geir Inge Lien
Olav Sindre Roald
Bjørn Sandnes 
Bjørn Inge Ruset    
Hans Endre Sæterøy
Modolf Hareide     
Charles Tøsse 
Jan Ove Tryggestad  
Geir Ove Vegsund (leiar)
Petter Lyshol 
Thorbjørn Fylling   
Trond Herje
Haldor Sæther
Monica Molvær
Knut M Fylling (nestleiar)
Anne Kristin Bryne

Vestnes
Giske
Haram
Norddal
Sandøy
Skodje
Stordal
Stranda
Sula
Sykkylven
Ørskog
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund 


Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Det vart ikkje gjort endringar i styresamansetjinga, men representantskapet vedtok å omfordele roller etter ønskje frå Linda Strand Kjerstad som har vore styreleiar sidan ÅRIM vart etablert i 2009.

Linda Strand Kjerstad gjekk av som styreleiar og fortset vidare som ordinær styremedlem. Lars Kolbjørn Nogva vart valt som ny styreleiar, og Eldbjørg Gui Standal som nestleiar.

Styret har følgjande medlemmer:       

Linda Strand Kjerstad
Lars Kolbjørn Nogva (styreleiar)
Kjell Godø Dyb  
Elbjørg Gui Standal (nestleiar)
Trond T. Lauritsen
Lillian Flem Fylling
Reidar Andresen

personleg vara Eva Hove
personleg vara Bente Bruun
personleg vara Ragnar Lødøen
personleg vara Per Langnes
personleg vara Ove Bjerkan
personleg vara Øystein Grønmyr
personleg vara Vigdis Hove Øye