Skip To The Main Content

Nyhende

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

(26. april 2017)

Årsmelding 2016

forside årsrapport 2017

Les årsmelding for 2016 og bli betre kjent med miljøselskapet ÅRIM. I årsmeldinga kan du lese om aktiviteten i selskapet, strategi og utvikling, og sjå resultat for 2016.

Du blir også kjent med kven som eig og styrer selskapet, tenestene ÅRIM leverer og kva tenestene kostar. Vi skriv også om kor mykje avfall vi samlar inn og kva avfallet blir brukt til.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til innhaldet i årsmeldinga. ÅRIM har berre digital årsmelding, men du finn funksjon for å printe ut dersom har behov for ​det.

​Her er årsmelding for 2016.

Opningstider miljøstasjonar
Avfallsguide
Renovasjonskalender

Når blir avfallet mitt henta?