Skip To The Main Content

Representantskap

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

REPRESENTANTSKAPET I ÅRIM

Eit representantskap kan samanliknast med ei generalforsamling i eit aksjeselskap. Representantskapet er ÅRIM sitt øvste organ, og kvar kommune har ein representant, bortsett frå Ålesund som har fem. Dette er regulert i selskapsavtalen.

Representantskap 2016-2019

Olav Sindre Roald Giske
Vebjørn Krogsæter Haram
Arne Sandnes Norddal
Oddvar Myklebust
Sandøy
Dag Olav Tennfjord Skodje
Eva Hove  -  nestleiar Stordal
Frank Sve Stranda
Odd Josten Drotningshaug       
Sykkylven
Jim Arve Røssevoll Sula
Geir Inge Lien
Vestnes
​Knut Helge Harstad Ørskog
Ann Kristin Bryne
Ålesund
Tore Johan Øvstebø  -  leiar 
Ålesund
Anita Sætremyr Ålesund
Jarle Steffenssen Ålesund
Børge Wiig
Ålesund

Høyringsuttaler

Årsmøte 2017

Representantskapsmøte 25. april kl 9.00 hos ÅRIM i Langelandsvegen 1.

SAKSPAPIR ÅRSMØTE:


Møtet er ope for presse og publikum.

Velkomen!

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.