Skip To The Main Content

Styret

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Styret i ÅRIM 

ÅRIM har sju faste styremedlemer. Styresamansetjinga dekker sentrale kompetanseområde for selskapet; miljøfagleg kompetanse, næringslivserfaring, kunnskap om og erfaring frå offentleg forvalting, juridisk kompetanse, økonomi, lokalkunnskap og generell styrekompetanse.

Styre mars 2017_fotoKristinStoylen_crop low

Bak frå venstre: Jessica Gärtner (vara for Sveinung Valderhaug), Linda Strand Kjerstad (nestleiar), Bente Bruun og Ingmund Alvestad (​har gått ut av styret).
Framme frå venstre: Monica Busengdal, Reidar Andresen (styreleiar) og Knut Flølo.

Styremedlemmene i ÅRIM

  • Reidar Andresen - styreleiar
  • Linda Strand Kjerstad - nestleiar
  • Bente Bruun
  • Knut Flølo
  • Monica Busengdal
  • Sveinung Valderhaug
  • Annik Magerholm Fet