Skip To The Main Content

Møte og sakspapir

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Årsmøte 2017

Representantskapsmøte 25. april kl 9.00 hos ÅRIM i Langelandsvegen 1.

SAKSPAPIR ÅRSMØTE:


Møtet er ope for presse og publikum.

Velkomen!

Kjeldehenvisingar:

I ÅRIM sine kommentarar til høyringsuttalane henviser ​ÅRIM til ein del kjelder. Her er linkar til desse. Ta kontakt dersom du saknar noko.

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.