Skip To The Main Content

Møte og sakspapir

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Representantskapsmøte i ÅRIM

- Fredag ​16. november 2018,  kl. 12.30

- ÅRIM sine lokale, Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND

- Sak 4 og 5 vart utsett på representantskapsmøtet, 26. oktober 2018.

- Sakene er til behandling, 16. november 2018.

Sakspapir:


Møtet er ope for presse og publikum
 

 

Representantskapsmøte, fredag 26. oktober 2018.

Følgjande saker var til behandling:

​SAKSLISTE:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå årsmøtet 26. april 2018

Sak 3. Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022

Sak 5: Ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 6: Eventuelt


 


 

 

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.