Skip To The Main Content

Møte og sakspapir

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Representantskapsmøte i ÅRIM

  • Fredag 27. oktober 2017,  kl. 09.30
  • ÅRIM sine lokale, Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND

Møtet er ope for presse og publikum

​SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av protokoll

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 (oppdatert etter konkurs)

Sak 5: Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært møte i representantskapet 21. september 2017

Sak 6: Trekt sak: Ny renovasjonskontrakt 2019-2027

Sak 7: Utbyttepolitikk for ÅRIM

Sak 8: Kommunereformen: Konsekvensar for ÅRIM

Sak 9: Eventuelt

Tilleggsdokument til møte i representantskapet i ÅRIM 27. oktober 2017 Ettersendt 25. oktober.


Protokoll

Protokoll ​etter møte 27. oktober 2017

Årsmøte 2017

Representantskapsmøte 25. april kl 9.00 hos ÅRIM i Langelandsvegen 1.

SAKSPAPIR ÅRSMØTE:


Møtet er ope for presse og publikum.

Velkomen!

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.