Skip To The Main Content

Trykksaker

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Trykksaker

Her kan du laste ned ulike brosjyrer med  informasjon frå ÅRIM.

Forside første brosjyre

Ny sorteringsordning

Forside du er til å spise opp

Samarbeid om renovasjonsutstyr

hyttebrosjyre 2017 forside

Hytte- og fritidsrenovasjon

Les informasjon om hytterenovasjon i regionen. Brosjyra gjeld for alle kommunar som har hytterenovasjon.

plast

Plastinnsamling:


Plakatar - illustrert sorteringsinfo

Visuell informasjon. Passar bra for barnehagar, skular eller fleirspråklege boligar

 

Plakatar med namn på avfallstypar:


Informasjonsark om avfallshandtering, f.eks til leigebuarar, burettslag eller camping

Kalender 2018

renovasjonskalender forside 2018
Bur du i ein kommune som har starta med matsortering?
Vi sender nye kalendrar før kommunane startar matinnsamling. Ny kalender erstattar gammal kalender. 

 

Kalender 2017