Skip To The Main Content

Burettslag og sameige

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Plastsortering i burettslag og sameige

Dei fleste som bur i burettslag og sameige ønskjer å samle plastemballasje i fellesareal på grunn av manglande lagringsplass inne. Til mange burettslag foreslår vi felles plastsekkar i eit eller fleire felles sekkestativ for oppsamling av plast.

Her er ulike forslag på korleis plastsekkane kan oppbevarast før henting.

FELLES SEKKESTATIV

 • Samle plastemballasje i vanlege bereposar i leiligheita.
 • Samle denne plasten i felles sekk i sekkestativ.
 • Slike stativ kan stå plassert i avfallsrom, bod, garasje, carport eller anna fellesareal.
 • Stativa bør stå lett tilgjengelege, der folk ferdast.
 • Samlestativ må stå tørt, og under tak.
Sekker i tralle

SEKKAR I STÅLBUR

 • Oppsamling av fylte sekkar i stålbur. Dei fylte sekkane kan oppbevarast i stålbur/rullecontainer.
 • Større burettslag kan ha fleire slike stativ

SEKKAR I BÅS

 • Oppbevaring av fylte sekkar i bås.
 • Dei fylte sekkane kan oppbevarast i ein eigen bås i avfallsrommet / -huset
Sekker på hylle

SEKKAR I HYLLER

 • Oppbevaring av fylte sekkar i hyller.
 • Dei fylte sekkane blir her oppbevart på ei hylle i avfallsrommet /-huset
Sekkar på krokar

SEKKAR PÅ KROKAR

 • Oppsamling av fylte sekkar på krokar.
 • Dei fylte sekkane kan hengjast på krokar på vegg.

BRUK SÅ MANGE SEKKAR DE HAR BEHOV FOR

Vaktmeister eller dei som bur i burettslaget skiftar ut sekkane når dei er fylte, og legg desse til oppbevaring på eigna stad. De leverer så mange sekkar de har behov for. Plastemballasjesekkane må setjast lett tilgjengeleg for renovatør saman med papiret. Plasten blir henta samme dag som papiret

 

Knyt sekkane som skal leverast med dobbel knute

 

Last ned Informasjonsbrosjyre:

Borettslag infobrosjyre

Trykksaker

Her kan du laste ned trykksaker frå ÅRIM

Miljøbladet HAUSTE

Plastinnsamling:

Kjeldesortering:

Hytterenovasjon

Næringsinformasjon

Om ÅRIM:

Informasjonsmateriell til nedlasting

Her ligg informasjonsmateriell som kan lastast ned for print, utdeling og oppheng. Gi oss tilbakemelding dersom du har behov for informasjonsmateriell som informerer om avfallshandtering.

Plakatar med namn på avfallstypar:

Informasjonsark om avfallshandtering, f.eks til leigebuarar, burettslag eller camping