Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss

Dekk Dekk

Standardkvote: 600kg

Krav til levering

Du kan levere dekk til miljøstasjon på kvota for blanda avfall. Men det er gratis å levere til dekkforhandlar.

Dette er dekk

IDekk er alle typer dekk nytta til kjøretøy (unntatt sykkeldekk og dekk til ståhjulinger). Dekk kan ein levera til gjenvinning til forhandlarar som sel dekk eller til næraste gjenvinningsstasjon. Det er gratis å levere dekk utan felg til butikker.

bildekk.png
Bildekk kan du levere gratis utan felg hos næraste dekkforhandlar.

Ja takk!

 • Bildekk
 • Motorsykkeldekk
 • Tilhengjardekk
 • Traktordekk
 • Mopeddekk

Nei takk!

 • Sykkeldekk

Kva blir det til?

Dekket kan bli brukt på tre måtar etter innsamling:

 1. Ombruk: dekket blir brukt som bryggefender, skytematter eller leiker på leikeplassar.
 2. Materialgjenvinning: gummien i dekket brukes som råstoff til å lage nye produkt, for eksempel asfalt.
 3. Energiutnytting: dekket forbrennes og varmen nyttast til oppvarming, strømproduksjon og liknande.

Ein del av dekka blir regummiert eller eksportert, ein del blir materialgjenvunne til ny gummi, mens mesteparten av personbildekka blir kverna og brukt som brensel i sementproduksjon.

Kva vil du sortere?

shortcut_card

Hugs miljøstasjonskort

Sjå kor mykje du har igjen på kvota. Treng du nytt kort?

Les Meir

Visste du at..

 • Gamle dekk kan bli til gummiasfalt? Gjennom å blande gummi i asfalten varar asfalten lengre.
   
 • Det samlast inn over 4 millioner dekk årleg?
   
 • Til ei kunstgrasbane går det med om lag 100 tonn gummigranulat? Det tilsvarar 140 tonn kasserte dekk.

Norsk Dekkretur

Norsk Dekkretur AS tilbyr ei felles bransjeløysing for å ivareta forpliktelsane produsentar og importører er pålagt når det gjeld innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Les meir her.