Skip To The Main Content

Miljøfarleg avfall og storboss

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Mobil miljøstasjon

Kvar vinter har ÅRIM ein innsamlingsaksjon der vi kjem med mobilstasjonen der folk bur. Dei fleste stadane samlar vi inn miljøfarleg avfall.

På øyane i gamle Haram har vi også innsamling av andre avfallstypar på grunn av lang veg til miljøstasjonen.Der har vi innsamling av storboss/grovavfall i tillegg til miljøfarleg avfall.

I 2021 skulle desse aksjonane foregå i mars og april. Desse blir utsett til hausten på grunn av Covid 19. ÅRIM vil informere om nye datoar seinare.

Dette kan du levere_FA
jente med batteri

MILJØFARLEG AVFALL

Miljøfarleg avfall er avfall som kan vere til skade for dyr, menneske og miljø. Dette kan du alltid levere til ein bemanna miljøstasjon.

Døme på miljøfarleg avfall:

 • Måling, lim, lakk
 • Løysemidlar
 • Kjemikaliar
 • Drivstoff
 • Alle typar batteri
 • Leidningar
 • Elektriske leike
 • Interiørartiklar med elektrisitet
 • PC-ar og lep top-ar
 • Alle typar småelektronikk

Miljøfarleg avfall som er større enn ein microbølgeomn må du levere til ein bemanna miljøstasjon. ​Det samme gjeld farleg bygg- og rivningsavfal.

storboss sykkel hellesylt

Innsamling av storboss / grovavfall

På ​Fjørtofta, Lepsøya og Haramsøyai Haram og i Hellesylt i Stranda samlar vi inn andre avfallstyper i tillegg til miljøfarleg avfall.

Grovavfall er avfall som kan kjeldesorterast, og som er for stort til å ha i grådunken heime.

Døme på kva du kan levere:

 • sportsutstyr
 • syklar
 • møblar
 • madrassar
 • interiørartiklar
 • tepper​
 • toalett og vaskar
 • større mengder papp
 • isolasjon
 • vindauge
 • dekk med og utan felg
 • med meir

​Vi kan ikkje ta imot asbest eller større mengder rivingsavfall.

AVFALL TIL OMBRUK
Gi oss beskjed ved levering, om du ønskjer å gi noko av avfallet til ombruk.