Skip To The Main Content

Abonnementet

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Innsamling av plast  Standardabonnementet i ÅRIM-kommunane er:

  • 140 l restavfallsdunk 
  • 240 l papiravfallsdunk (eventuelt 140 l)
  • 140 l plastemballasjesekk 

Restavfall blir henta kvar veke. Papir og plast blir henta kvar fjerde veke i samme bil. Dersom du ikkje veit kva dagar avfallet blir henta, kan du sjå det på renovasjonskalenderen for din kommune. Du kan også laste ned app-en Min Renovasjon som varslar om henting.

Større papirdunk utan pristillegg

​Mange har 140 l papirdunk. Du kan få ​større papirdunk utan tillegg i pris. Du kan bestille større papirdunk her.

Har du behov for større eller mindre restavfallsdunk?

Større restavfallsdunk har høgare pris. Ta kontakt dersom du ønskjer å endre abonnementet ditt. 

Redusert abonnement

Folk som har lite avfall kan bestille abonnement der vi hentar restavfallet sjeldnare. Om du bestiller redusert abonnement, skiftar vi til lyst grått lokk

I kommunar der vi ikkje har innført matavfallsinnsamling:

  • ​Henting av restavfallet kvar andre veke

I kommunar der vi har innført matavfallsinnsamling

  • Henting av restavfall kvar fjerde veke
  • Henting av matavfall annakvar veke.