Skip To The Main Content

Samarbeid om renovasjonsutstyr

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Avfallsbrønnar ved burettslag

​Samarbeid om renovasjonsutstyr

I område med mange husstandar er det nødvendig å samarbeide om felles renovasjonsutstyr. ÅRIM har i hovudsak tre alternativ:

 • Avfallsbrønnar
 • Bakkekonteinarar
 • Felles dunkar

 

Avfallsbronnar på Moa

Avfallsbrønnar

 • Avfallsbrønnar tek mindre plass og er meir estetis​ke enn dunkar.
 • Avfallsbrønnar gir betre brannsikkerheit enn avfall plassert i avfallsrom
  og ved oppgangar.
 • Dei treng sjeldnare tømming, noko som gir mindre trafikk med renovasjonsbil.
 • Avfallsbrønnane er å få i fleire ulike storleikar.
 • Eigna i område med meir enn trettifem husstandar.
 • Brukarane må sjølve kjøpe avfallsbrønnane, men kan søke om å få tilskot av ÅRIM.
 • For at ÅRIM skal kunne tømme brønnane, må dei vere godkjente av ÅRIM.
Bakkekonteinar

 

Bakkekonteinarar 

 • Det må vere rundt 25-30 husstandar for at ÅRIM skal
  kunne tilby ei slik løysing.
 • Avstand til køyrbar veg bør ikkje vere meir enn tre meter.
 • Fri høgde over utstyret bør vere minst ni meter på grunn
  av tømming.
 • Utstyret bør stå der folk naturleg ferdast forbi.
 • Grunneigar må godkjenne plassering av
  bakkekonteinarane.
 • Konteinarane må ikkje stå slik at dei hindrar trafikk
  og ferdsel.
 • Husstandar som er med på ordninga må levere alt
  avfallet sitt til bakkekonteinarane.
Årim-Avfallshus-Kjeller

Deling av dunkar

 • Frå to husstandar og oppover.
 • Den mest vanlege løysinga er å dele dunkar med naboar
 • Volum på dunkane må vere tilpassa kor mange som leverer avfall.
 • Brukarane har eit felles ansvar for riktig sortering, reinhald og bruk.
 • Dunkane må stå plassert slik at dei er godt tilgjengelege for dei som bruker dei.
 • Dunkane kan stå innandørs eller utandørs. Må vere trilla fram for henting kl seks på hentedag.

Informasjonsbrosjyre

Les brosjyre med informasjon om renovasjonsutstyr og samarbeidsløysingar. Her finn du blant anna praktisk informasjon om mål og utforming​.

 

samarbeidsbrosjyre forside

Søk om støtte til avfallsbrønnar

ÅRIM ønskjer at fleire skal gå over frå dunkar til avfallsbrønnar. Vi gir rettleiing og råd til folk som vurderer slike avfallsløysingar, både i eksisterande og nye anlegg.

 • Eksisterande sameige og burettslag kan søke om å få støtte frå ÅRIM til etablering
  av nedgravde avfallsløysingar.

 • For å få støtte til avfallsbrønnar må de ha avtale om dette med ÅRIM, og type brønn
  må vere godkjent.

 • Ved kjøp av brønnar kan ÅRIM gi eit tilskot på inntil ein tredjedel av innkjøpskostnaden,avgrensa til maksimalt 20 000 kr per brønn.

 • Tilskotet blir utbetalt etterskotsvis.

 • Send søknad til post@arim.no