Skip To The Main Content

Kjølen i Stranda

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Her kan du levere avfall til gjenvinning i Stranda

Kjølen Miljøstasjon Åpent
Tysdag
12-20
Torsdag 12-17
Laurdagsope 6. mars, 10. april og 8. mai 10-14

Endring i opningstider på Kjølen miljøstasjon

​Opningstidene på Kjølen ​er blitt endra. Miljøstasjonen er open på tysdagar og torsdagar som før, men er ikkje open på onsdagar.

For å redusere smitterisiko på miljøstasjonane ber vi publikum om å:

  • Besøke miljøstasjonen utan å vere i fysisk kontakt med andre
  • Forvente kø. For å unngå nærkontakt begrensar vi kor mange bilar som kan vere på stasjonen samtidig. Dette kan gi kø og lengre tid på å levere.
  • Forvente redusert hjelp. Tilsette vil halde minst ein meters avstand, og vil ikkje kunne hjelpe med å tøme hengar eller bilar.
  • Unngå kontakt for å redusere smittefare.

 

Hugs miljøstasjonkort

Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har fått miljøstasjonkort. Med kortet har du ei kvote som gir rett til å levere ei gitt mengde avfall. Les meir om kvota og kortet her. Dersom du gløymer kortet, må du betale for å levere avfallet.

Miljøstasjonkort med kvote

Glas- og metallemballasje

Alle husstandar har fått eigen dunk for glas- og metallemballasje. Vi har difor tatt bort glas- og metallkonteinarane som sto plassert i kommunen.

Kjølen miljøstasjon