Skip To The Main Content

Kjølen i Stranda

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Her kan du levere avfall til gjenvinning i Stranda

Kjølen Miljøstasjon Åpent
Tysdag
12-20
Onsdag 12-17
Torsdag 12-17 
 

 

Hugs miljøstasjonkort

Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har fått miljøstasjonkort. Med kortet har du ei kvote som gir rett til å levere ei gitt mengde avfall. Les meir om kvota og kortet her. Dersom du gløymer kortet, må du betale for å levere avfallet.

Miljøstasjonkort med kvote

Glas- og metallemballasje

Alle husstandar har fått eigen dunk for glas- og metallemballasje. Vi har difor tatt bort glas- og metallkonteinarane som sto plassert i kommunen.

Kjølen miljøstasjon