Skip To The Main Content

Vinjesanden i Stordal

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Miljøstasjon i Stordal

Innbyggjarane i Stordal kan levere avfall til den mobile miljøstasjonen og til eit eige hageavfallsmottak. Dei kan og levere avfall til miljøstasjonen i dei andre ÅRIM-kommunane, for eksempel i Norddal og Ørskog.

Mobil miljøstasjon

Innbyggjarar i Stordal kan levere både grovavfall og miljøfarleg avfall til ÅRIM sin mobile miljøstasjon. Bestill innan fredag, veka før du vil ha avfallet henta. Vi har rute kvar måndag. Her bestiller du henting.

Hageavfallsmottak

Innbyggjarar i Stordal kan levere hageavfall til den tidlegare miljøstasjonen på Vinjesanden.

  • VInjesanden er open i perioden 15.april -15. september.
  • Opningstider: måndag kl 08.00 til fredagar kl 15.00
    Porten blir opna måndags morgon og stengt fredags ettermiddag.
  • Området er stengt ved heilagdagar.

Det er berre mogleg å levere hageavfall. Andre typar avfall skal til den mobile miljøstasjonen.