Skip To The Main Content

Miljøstasjonkort og kvote

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Kva kan du levere?

Du kan levere nesten alle typar avfall til ein bemanna miljøstasjon. Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har miljøstasjonkort. Med kortet har du ei gitt mengd avfall du kan levere utan å betale.

Bruk av kvote for farleg avfall, ee-avfall og hageavfall forutset at du leverer reine lass. Blanda lass går som grovavfall. 

Miljøstasjonkort med kvote

600 KILO AVFALL TIL SORTERING

 • møblar
 • madrassar
 • sportsutstyr
 • tepper
 • trevirke og bygningsmaterial
 • med meir

1000 KILO FARLEG AVFALL

 • måling
 • lim
 • lakk
 • kjemikaliar
 • løysemiddel
 • sprayboksar
 • med meir

EE-AVFALL (FRITT)

 • lysrør, lyspærer
 • kablar og leidningar
 • batteri
 • elektriske leike
 • elektrisk verktøy
 • alle artiklar det har gått straum gjennom

HAGEAVFALL (FRITT)

 • greiner og skat
 • gras- og plenavfall
 • blomster og plantar

Viktig å vite

 • Dersom du ikkje har med kort, må du betale for å levere avfallet.
 • På stasjonar som ikkje har vekt, registrerer ÅRIM volum. 600 kilo = 6 kubikkmeter.
 • Du kan òg levere 500 kilo PCB-vindauge.
 • Kortet er privat og følgjer eigedomen, også ved sal.
 • Folk i burettslag / sameige må ta kontakt med styreleiar eller den som får rekninga for renovasjonen. Det er dit kortet blir sendt.
 • Erstatting av kort kostar kr 250.
 • Når du har levert kvoten, betaler du etter gjeldande prisliste. Kontakt ÅRIM for prisar.
 • Dei som betaler renovasjon for hytte eller fritidsbustad, har kvote på 200 kilo grovavfall og 1000 kilo farleg avfall. Har du både hus og fritidsbustad har du fått to kort og to kvoter.
 • Dei som betaler for standard abonnement (140 l restavfall) har standard kvote, som forklart over. Har du større dunk, får du større kvote på avfall til sortering. Døme: 240 l restavfallsdunk gir 1200 kilo avfall til sortering. Farleg avfall-kvoten er 1000 kilo, uavhengig av kor stort abonnement kunden har.
 • Du får automatisk ny kvote på kortet ved årsskiftet.
 • Kortet er varig. Du får ikkje tilsendt nytt. Ta godt vare på kortet.

Du kan levere til fleire bemanna miljøstasjonar

Om du har med kort, kan du levere avfall på tvers av kommunegrensene. Miljøstasjonane har ope på ulike dagar og til ulike tider.

Giske - Gjøsundneset
Haram - Nøsa
Norddal - Djupøyna
Sandøy - Breivika
Stranda - Kjølen
Sykkylven - Jarnes
Vestnes - Øveråslia
Ørskog - Sjøholtstrand
Ålesund - Bingsa

Mobil miljøstasjon

Stordal, Eidsdal, Norddal og ​Geiranger.

Desse avfallstypane kan du ikkje levere på våre stasjonar

 • matavfall
 • dyrekadaver
 • fyrverkeri
 • ammunisjon
 • infeksjonsfremjande stoff
 • radioaktive stoff
 • campingvogner
 • småbåtar over 15 fot

Ta kontakt med ÅRIM dersom du har behov for å kvitte deg med denne type avfall, for å få informasjon om kva du skal gjere med det.