Skip To The Main Content

Prisar miljøstasjon

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Private på miljøstasjonen

Har du brukt opp kvoten for i år?
Etter kvoten er oppbrukt, betaler du for å levere avfall etter gjeldande prisliste.  Du får ny kvote ved årsskiftet.


Prislista gjeld
miljøstasjonane i Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Sykkylven, Stordal, Stranda og Ørskog.

NB: Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar. Ta kontakt med dei direkte for prisliste.

Næringskundar på miljøstasjonen

Næringsaktørar kan ikkje levere på frikvota til private. Dei må ha fakturaavtale eller betale ved levering. Selskapa står fritt til å levere avfall til det avfallsselskapet dei sjølv ønskjer. ÅRIM tek imot næringsavfall på miljøstasjonane på Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Stordal og Ørskog. Dei andre stasjonane i regionen er drivne av andre aktørar.

AVFALLSYPE          PRIS PER M3
        PRIS PER TONN
 Blanda avfall til sortering
 kr. 657,-
 kr. 3 068,-
 EE-avfall kr. 73,-
 kr. 1 540,-
 Hageavfall  kr. 228,-
 kr. 2 238,-
 Metall  kr 0,-
 kr. 0,-
 Papp og papir
 kr. 171,-
 kr. 1 790,-
 Plast  kr. 292,-
 kr. 2 059,-
 Trevirke  kr. 438,-
 kr. 1 790,-
 Bildekk med felg
 kr 73,-/stk
 kr. 7 160,-
 Bildekk utan felg
 kr. 262,-
 kr. 2 686,-


Du får meir detaljerte prislister om prisar for å levere ulike typar farleg avfall ved å ta kontakt med 70 31 41 00 eller post@arim.no.