Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Miljøstasjonskort og kvoter

Miljøstasjonskort og kvoter

Du kan levere nesten alle typar avfall til ein bemanna miljøstasjon. Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har miljøstasjonkort. Med kortet har du ei gitt mengd avfall du kan levere utan å betale.

Kva kan du levere?

Du kan levere nesten alle typar avfall til ein bemanna miljøstasjon. Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har miljøstasjonkort. Med kortet har du ei gitt mengd avfall du kan levere utan å betale.

OBS: Bruk av kvote for farleg avfall, ee-avfall og hageavfall forutset at du leverer reine lass. Blanda lass går som grovavfall. 

Vanlege spørsmål om kort

Manglar kort?
Dersom du manglar kort, kan du bestille eit nytt hos oss mot eit gebyr på 250,-. Du kan bestille nytt kort ved å ta kontakt her.

Virkar ikkje kortet?
Korta har ikkje utløpsdato, så om eit kort ikkje virker kan det skuldes at eit nytt har blitt utstedt. Då blir det gamle deaktivert.

Har du ikkje fått kort?
Dersom du nylig har kjøpt brukt bolig, ver oppmerksom på at tidlegare eigar skal legge igjen kortet på eiendommen. Kortet tilhøyrer det gårds- og bruksnummeret det er utstedt på og skal derfor ikkje tas med vidare ved sal av bolig.

Brukt opp kvota på kortet?
Då betalar du gebyr for det du leverer. Sjå prisar her.

Renovasjonsgebyr og prisar

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som blir kalt sjølvkost. Dette betyr at du betalar for det renovasjonen kostar, ikkje meir - og ikkje mindre.

Sjå prisar
renovator bak bil_papir og plast

Gratis årlige kvote

Gebyrlagt årleg kvote

Blanda avfall

Blanda avfall

Vanlegste kvote: 600kg
Krav til levering:

Bruk gjennomsiktige plastsekkar om du leverer avfallet i sekk. Blanda lass går som grovavfall, så hugs å sortere før du reiser heimefrå så du ikkje brukar om unødig mykje av kvota di.

Farleg avfall

Farleg avfall

Vanlegste kvote: 1000kg
Krav til levering:

Farleg avfall har eiga kvote. Du må levere reine lass med farleg avfall for å levere på denne kvota. Køyrer du blanda lass må du innom vekta i fleire runder så det blir registrert på riktig kvote.

Alle husstandar kan levere farleg avfall gratis til ein bemanna miljøstasjon.

shortcut_card

Hugs miljøstasjonskort

Sjå kor mykje du har igjen på kvota. Eller kanskje treng du nytt kort?

Les Meir

Hugs å sorter avfallet ditt før avreise heimefrå

Er du bevisst på å skille gebyrbelagt avfall frå avfall det er fri kvote på?

Hugs å køyre fleire gongar over vekta på miljøstasjonen for at avfallet skal trekkast frå rett kvote. Da er det ein fordel av lasset ditt er sortert på førehand.