Skip To The Main Content

Ny strategi for ÅRIM

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Ny strategi - korleis få meir avfall til materialgjenvinning?

ÅRIM har foreslått ein strategi som gir ei utvikling ​i korleis regionen handterer avfallet. Målet med tiltaka er å utnytte ressursane best mulig. Dette betyr ei endring for folk, og ei endring av kva type behandling ÅRIM sender avfallet til.

I korte trekk foreslår vi å sette i gang innsamling av mat, og glas og metallemballasje heime hos folk. 

Strategien møter lokalt, nasjonalt og internasjonalt mål om å auke til femti prosent materialgjenvinning av avfall innan 2020.
biogass sirkel
Det grøne skiftet i praksis
Når vi samlar inn matavfallet​, skal dette gå til biogass og biogjødsel. Biogassen kan brukast i bussar og renovasjonsbilar. Biogjødsel gir næringsstoffa tilbake til matproduksjonen. Dette ​betyr at viktige næringsstoff sirkulerer​. ​Viktige næringsstoff sirkulerer - det er dette som er sirkulær økonomi.

Les heile strategien for framtidig avfallsløysing

ÅRIM har utarbeidd eit overordna strategidokument  med tre tilhøyrande vedlegg.

Høyringsuttaler

Kjeldehenvisingar:

I ÅRIM sine kommentarar til høyringsuttalane henviser ​ÅRIM til ein del kjelder. Her er linkar til desse. Ta kontakt dersom du saknar noko.