Skip To The Main Content

Nyhende

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

(torsdag 5. oktober 2017)

Renovasjonsutstyr i burettslag, sameige og tettbygde område

Meir sortering gir behov for å vurdere kva renovasjonsutstyr som fungerer best. Utstyret må vere praktisk både for dykk som bur der og renovatørane som skal hente avfallet. Det skal også sjå ryddig og ordentleg ut. I mange tilfelle er det ein god idè at fleire deler på felles utstyr. Dette tek mindre plass og er meir estetisk i nærområdet. Det finst ulike gode løysingar.
  

I hovudsak er der tre typar renovasjonsutstyr

  • Avfallsbrønnar
  • Bakkekonteinarar
  • Felles dunkar

Støtteordning for avfallsbrønnar
ÅRIM har ei støtteordning til eksisterande burettslag og sameige som vurderer å kjøpe avfallsbrønnar.

Les meir om samarbeidsløysingar og støtteordning for kjøp av avfallsbrønnar.