Skip To The Main Content

Nyhende

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

(9. mai 2019)

ÅRIM si årsmelding for 2018 er klar

Les årsmelding for 2018 og bli betre kjent med miljøselskapet ÅRIM. I årsmeldinga kan du lese om aktiviteten i selskapet, strategi og utvikling, og sjå resultat for 2018.

Du blir også kjent med kven som eig og styrer selskapet, tenestene ÅRIM leverer og kva tenestene kostar. Vi skriv også om kor mykje avfall vi samlar inn og kva avfallet blir brukt til.

Les årsmeldinga:

 

ÅRIM hadde årsmøte 29. april, der det vart gjort val av styremedlemmer:

  • Reidar Andresen vart attvalt som styreleiar.
  • Linda Strand Kjerstad vart attvalt som nestleiar i styret.
  • Annik Magerholm Fet, Bente Bruun og Knut Flølo er attvalt som styremedlemmer

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til innhaldet i årsmeldinga.