Skip To The Main Content

Nyhende

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

(måndag 25. januar 2021)

Farleg avfallaksjonar er utsett til hausten

ÅRIM har årlege innsamlingar av miljøfarleg avfall rundt omkring i regionen. Desse vart lagt til mars og april i 2021. På grunn av stor usikkerheit rundt utvikling av smittesituasjon, har ÅRIM valt å utsetje aksjonane til hausten.

Datoar som står i utsende kalendrar vil difor utgå. Vi kjem med nye datoar for innsamlingsaksjonar seinare.

Folk kan levere miljøfarleg avfall til miljøstasjonane. Miljøstasjonane er opne, som normalt.