Skip To The Main Content

Miljøselskapet ÅRIM

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Dummybilde - stort

ÅRIM - Eit miljøfagleg kompetansesenter

Miljøselskapet ÅRIM har ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall og slam i Ålesundregionen. Selskapet driv ni miljøstasjonar og har årlege innsamlingar av miljøfarleg avfall i nærområda til innbyggjarane.

ÅRIM er eit kompetansesenter som driv haldningsskapande arbeid for å auke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshandtering. Selskapet legg vekt på miljøvennleg og effektiv drift, og er eigd av ​sju kommunar; Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, med meir enn 100 000 innbyggjarar.ÅRIM

Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS
Langelandsvegen 1
6010 ÅLESUND

Org nr 994 717 286

Selskapsavtalen til ÅRIM

Her kan du lese selskapsavtalen og formåla ÅRIM arbeider etter. Selskapsavtalen er vedteken av alle eigarkommunane til selskapet.