Skip To The Main Content

Representantskap

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

REPRESENTANTSKAPET I ÅRIM

Eit representantskap kan samanliknast med ei generalforsamling i eit aksjeselskap. Representantskapet er ÅRIM sitt øvste organ, og kvar kommune har ein representant, bortsett frå Ålesund som har ​sju. Dette er regulert i selskapsavtalen.

Representantskapet 2020-2023

Tore Johan Øvstebø - leiar Ålesund
Eva Hove - nestleiar Fjord
Harry Valderhaug Giske
Frank Sve
Stranda
Jim-Arve Røssevoll Sula
Odd Jostein Drotninghaug      Sykkylven
Geir Inge Lien Vestnes
Bjørn Sandnes     
Ålesund
Cine Finstad Austnes Ålesund
Eva Vinje Aurdal
Ålesund
Geir Ove Leite Ålesund
​Hans Kjetil Knudsen
Ålesund
​Kirsti Dale 
Ålesund

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.