Skip To The Main Content

Representantskap

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

REPRESENTANTSKAPET I ÅRIM

Eit representantskap kan samanliknast med ei generalforsamling i eit aksjeselskap. Representantskapet er ÅRIM sitt øvste organ, og kvar kommune har ein representant, bortsett frå Ålesund som har fem. Dette er regulert i selskapsavtalen.

Representantskapet 2016-2019

Olav Sindre Roald Giske
Vebjørn Krogsæter Haram
Arne Sandnes Norddal
Oddvar Myklebust
Sandøy
Dag Olav Tennfjord Skodje
Eva Hove  -  nestleiar Stordal
Frank Sve Stranda
Odd Jostein Drotninghaug       
Sykkylven
Jim Arve Røssevoll Sula
Geir Inge Lien
Vestnes
​Knut Helge Harstad Ørskog
Anne Kristin Bryne
Ålesund
Tore Johan Øvstebø  -  leiar 
Ålesund
Anita Johansen Sætremyr
Ålesund
Jarle Hauge Steffenssen Ålesund
Børge Wiig
Ålesund

Høyringsuttaler

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.