Skip To The Main Content

Styret

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Styret i ÅRIM 

ÅRIM har sju faste styremedlemer. Styresamansetjinga dekker sentrale kompetanseområde for selskapet; miljøfagleg kompetanse, næringslivserfaring, kunnskap om og erfaring frå offentleg forvalting, juridisk kompetanse, økonomi, lokalkunnskap og generell styrekompetanse.

Styremedlemmene i ÅRIM

  • Reidar Andresen - styreleiar
  • ​Liv Stette - nestleiar
  • ​Katrin Blomvik Bakken
  • Knut Flølo
  • Monica Busengdal
  • ​Kenneth Langvatn
  • Annik Magerholm Fet

Tilsette sine representantar

  • Fride Skarbø
  • Tom Haugen
foto styret 2019

Styret i ÅRIM fram til årsmøtet i 2020. Frå venstre: Monica Busengdal, Linda Strand Kjerstad (gått ut av styret), Knut Flølo, Eva Ødegaard (tilsettrepresentant, vara), Bente Bruun (gått ut av styret), Tom Haugen (tilsettrepresentant), Reidar Andresen (styreleiar), Sveinung Valderhaug (gått ut av styret), Trygve Holm (varamedlem, gått ut av styret). 

Annik Magerholm Fet var ikkje til stades. Liv Stette er ny nestleiar, Katrin Blomvik Bakken og Kenneth Langvatn er nye styremedlemmer.