Skip To The Main Content

Styret

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Styret i ÅRIM 

ÅRIM har sju faste styremedlemer. Styresamansetjinga dekker sentrale kompetanseområde for selskapet; miljøfagleg kompetanse, næringslivserfaring, kunnskap om og erfaring frå offentleg forvalting, juridisk kompetanse, økonomi, lokalkunnskap og generell styrekompetanse.

foto styret 2019

Frå venstre: Monica Busengdal, Linda Strand Kjerstad (nestleiar), Knut Flølo, Eva Ødegaard (tilsettrepresentant), Bente Bruun, Tom Haugen (tilsettrepresentant), Reidar Andresen (styreleiar), Sveinung Valderhaug, Trygve Holm (varamedlem). Annik Magerholm Fet var ikkje til stades.

Styremedlemmene i ÅRIM

  • Reidar Andresen - styreleiar
  • Linda Strand Kjerstad - nestleiar
  • Bente Bruun
  • Knut Flølo
  • Monica Busengdal
  • Sveinung Valderhaug
  • Annik Magerholm Fet