Skip To The Main Content

Møte og sakspapir

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Representantskapsmøte i ÅRIM

 

Innkalling til møte i representantskapet

Tid: Fredag 30. oktober 2020 kl. 0830
Stad: Framtidslaben, Ålesund

Saker til behandling
:
Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå årsmøtet 19. august 2020

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Sak 5: Utbetaling av utbytte - eigarfordeling

Representantskapsmøter er opne for publikum. 
Media eller andre som ønskjer å delta på møtet kan gi beskjed om dette på førehand til post@arim.no slik at vi kan ha kontroll på smittevern.

Representantskapsmøte,  19. august 2020

Saker til behandling:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå møte i representantskapet 21. oktober 2019

Sak 3: Orientering om etableringa av ReMidt IKS – samanslåing av tre interkommunale renovasjonsselskap i Midt-Noreg

Sak 4: Orientering om arbeidet i ÅRIM

Sak 5: Årsmelding og rekneskap 2019 for ÅRIM

Sak 6: Arbeidet med ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 7: Val av styremedlemmer

Sak 8: Val av styreleiar og nestleiar i styret

Sak 9: Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon

Sak 10: Fastsetjing av godtgjersle til styret, valkomiteen og klageutvalet og forslag til godtgjersle for representantskapet

Sak 11: Eventuelt

Sakspapir

Møtet erstattar representantskapsmøtet 30. april 2020, som vart utsett.

Representantskapsmøter er opne for publikum.
Media eller andre som ønskjer å delta på møtet kan gi beskjed om dette på førehand til post@arim.no slik at vi kan ha kontroll på smittevern.

Representantskapsmøte, 21. oktober 2019

Følgjande saker var til behandling:
Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå møte i representantskapet 29. april 2019

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet og om avsetning av plast

Sak 4: Budsjett og økonomiplan 2019 - 2023

Sak 5: Organisering av renovasjonstenestene etter 2021

Sak 6: Arbeidet med ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 7: Eventuelt

Sakspapir:

 
Møtet er ope for presse og publikum

Representantskapsmøte, 16. november 2018.


Følgjande saker var til behandling:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå møte i representantskapet 15. november 2018

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Årsmelding 2018

Sak 5: Arbeidet med ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 6: Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret

Sak 7: Val av leiar og nestleiar i styret

Sak 8: Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon

Sak 9: Fastsetjing av godtgjersle til styret, valkomiteen og klageutvalet og forslag til godtgjersle til representantskapet

Sak 10: Oppdatert styreinstruks for ÅRIM

Sak 11: Val av valkomité i ÅRIM

Sak 12: Eventuelt


Sakspapir

 Møtet er ope for presse og publikum

 

Representantskapsmøte, 16. november 2018.

Følgjande saker var til behandling:

Sak 4 og 5 vart utsett på representantskapsmøtet, 26. oktober 2018.

Sakspapir:


Møtet er ope for presse og publikum
 

 

Representantskapsmøte, 26. oktober 2018.

Følgjande saker var til behandling:

​SAKSLISTE:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå årsmøtet 26. april 2018

Sak 3. Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022

Sak 5: Ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 6: Eventuelt


 


 

 

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.