Skip To The Main Content

Møte og sakspapir

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Representantskapsmøte i ÅRIM

Tid:   29. april 2019, kl 12.00
Stad: ÅRIM sine lokale, Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund


Saker til behandling:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå møte i representantskapet 15. november 2018

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Årsmelding 2018

Sak 5: Arbeidet med ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 6: Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret

Sak 7: Val av leiar og nestleiar i styret

Sak 8: Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon

Sak 9: Fastsetjing av godtgjersle til styret, valkomiteen og klageutvalet og forslag til godtgjersle til representantskapet

Sak 10: Oppdatert styreinstruks for ÅRIM

Sak 11: Val av valkomité i ÅRIM

Sak 12: Eventuelt


Sakspapir

 

Representantskapsmøte, 16. november 2018.

Følgjande saker var til behandling:

Sak 4 og 5 vart utsett på representantskapsmøtet, 26. oktober 2018.

Sakspapir:


Møtet er ope for presse og publikum
 

 

Representantskapsmøte, 26. oktober 2018.

Følgjande saker var til behandling:

​SAKSLISTE:

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå årsmøtet 26. april 2018

Sak 3. Orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022

Sak 5: Ny selskapsavtale for ÅRIM

Sak 6: Eventuelt


 


 

 

Innkallingar og ​dokument  til representantskapsmøta

Alle møte er opne for publikum og media. Ta kontakt på post@arim.no eller 70 31 41 00, dersom du ønskjer å få tilsendt sakspapir frå tidlegare møte.