Skip To The Main Content

Trykksaker

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Trykksaker

Her kan du laste ned ulike brosjyrer med  informasjon frå ÅRIM.

forside hauste vår 2019
dame glas og metall kvadrat

Miljøbladet HAUSTE

 

 

 

 

Ny sorteringsordning i Ålesund

Forside du er til å spise opp
samarbeidsbrosjyre forside

Samarbeid om renovasjonsutstyr

 

hyttebrosjyre 2017 forside

Hytte- og fritidsrenovasjon

Les informasjon om hytterenovasjon i regionen. Brosjyra gjeld for alle kommunar som har hytterenovasjon.

Plastinnsamling:


Plakatar - illustrert sorteringsinfo

Visuell informasjon. Passar bra for barnehagar, skular eller fleirspråklege boligar

 

Plakatar med namn på avfallstypar:


Informasjonsark om avfallshandtering, f.eks til leigebuarar, burettslag eller camping