Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
ÅRIM - Eit miljøfagleg kompetansesenter

ÅRIM - Eit miljøfagleg kompetansesenter

ÅRIM er eit dotterselskap i Bingsa Gjenvinning-konsernet, og har ansvar for lovpålagt innsamling og gjenvinning av avfall og slam i sju kommunar. Vi driv ni miljøstasjonar og har årlege innsamlingar av miljøfarleg avfall i nærområda til innbyggjarane.

Selskapet er eit kompetansesenter som driv haldningsskapande arbeid for å auke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshandtering. Vi legg vekt på miljøvennleg og effektiv drift.

Selskapet er eigd av ​kommunane Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, med meir enn 100 000 innbyggjarar. 

Tilsette

Bingsa Gjenvinning og ÅRIM har 109 tilsette fordelt på innsamling, miljøstasjon, anleggsdrift og administrasjon.

Kontaktpersonar
Bingsa Gjenvinning

Styret

Det er eitt styre for Bingsa Gjenvinning AS og dei to dotterselskapa ARIM AS og Bingsa Næring AS.

Les meir

Strategi - Korleis få meir avfall til materialgjenvinning?

ÅRIM har foreslått ein strategi som gir ei utvikling ​i korleis regionen handterer avfallet. Målet med tiltaka er å utnytte ressursane best mogleg. 

Les Meir
biogass-sirkel