Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
ÅRIM - Eit miljøfagleg kompetansesenter

ÅRIM - Eit miljøfagleg kompetansesenter

ÅRIM har ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall og slam i sju kommunar. Vi driv ni miljøstasjonar og har årlege innsamlingar av miljøfarleg avfall i nærområda til innbyggjarane.

ÅRIM er også eit kompetansesenter som driv haldningsskapande arbeid for å auke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshandtering. Selskapet legg vekt på miljøvennleg og effektiv drift.

Selskapet er eigd av ​kommunane Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, med meir enn 100 000 innbyggjarar. Frå 1.januar 2022 vart ÅRIM del av Bingsa Gjenvinning AS.

Strategi - Korleis få meir avfall til materialgjenvinning?

ÅRIM har foreslått ein strategi som gir ei utvikling ​i korleis regionen handterer avfallet. Målet med tiltaka er å utnytte ressursane best mogleg. 

Les Meir
biogass-sirkel