Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Ekstremvêret Gyda: Slik gjer du

Ekstremvêret Gyda: Slik gjer du

Uavhengeg av vêr må bossdunkar tømast. Då er det viktig med eit godt samarbeid mellom innbyggjarar og renovatørar.

Tiltak:

  • Vi utsett oppstart av tømerutene med ein time, til kl 07:00. Slik rekk du stå opp og sette fram dunken. Hugs å sikre han så lenge du kan før tøming.
  • Renovatørane våre legg dunken ned på bakken med hjula opp, som eit sikkerhetstiltak. Vi oppfordrar likevel alle som har moglegheit til det, om å følgje med på tøming, og sikre dunken straks den er tømt.
  • Er du ikkje heime? Sjekk om du kan alliere deg med ein nabo.
    Er du heime? Tilby hjelpa di til naboar som ikkje er det.

..og du? Ver forsiktig 💚