Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss

Styret i ÅRIM

ÅRIM har sju faste styremedlemer. Styresamansetjinga dekker sentrale kompetanseområde for selskapet; miljøfagleg kompetanse, næringslivserfaring, kunnskap om og erfaring frå offentleg forvalting, juridisk kompetanse, økonomi, lokalkunnskap og generell styrekompetanse.

Styremedlemmene i Årim
  • Liv Stette - leiar
  • Kenneth Langvatn - nestleiar
  • Katrin Blomvik Bakken
  • Knut Flølo
  • Monica Busengdal
  • Annik Magerholm Fet
  • Tor Husø
Tilsette sine representanter
  • Fride Skarbø
  • Tom Haugen