Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Bak frå venstre: Kenneth Langvatn, Hans Endre Sæterøy, Marianne Nærø, Tor Husø, Roar Nygård (observatør).
Foran frå venstre: Levi Lervik, Inger-Marie Sperre (nestleiar), Stein Vidar Giske (tilsettrepresentant), Liv Stette (styreleiar). Tom Haugen (tilsettrepresentant) var ikkje til stades
Bak frå venstre: Kenneth Langvatn, Hans Endre Sæterøy, Marianne Nærø, Tor Husø, Roar Nygård (observatør). Foran frå venstre: Levi Lervik, Inger-Marie Sperre (nestleiar), Stein Vidar Giske (tilsettrepresentant), Liv Stette (styreleiar). Tom Haugen (tilsettrepresentant) var ikkje til stades

Vi styrer ÅRIM

ÅRIM har sju faste styremedlemer. Styret er profesjonelt, ikkje politisk samansett.

Styresamansetjinga dekker sentrale kompetanseområde for selskapet; kunnskap om offentleg forvaltning, juridisk kompetanse, økonomi, næringsliv og generell styrekompetanse.

Styremedlemmene i ÅRIM AS
 • Liv Stette - leiar
 • Inger-Marie Sperre - nestleiar
 • Kenneth Langvatn
 • Tor Husø
 • Marianne Nærø
 • Levi Lervik
 • Hans Endre Sæterøy
 • Tom Haugen (tilsettrepresentant)
 • Stein Vidar Giske (tilsettrepresentant)
 • Roar Nygård (observatør)

Vara

 • Torill Ansnes 
 • Odd Harald Karlsen
 • Monica Busengdal
 • Knut Flølo
 • Martin Hovden (tilsettrepresentant)
 • Caroline Mehl Nakken (tilsettrepresentant)