Skip To The Main Content

Mobil miljøstasjon, Fjord og Stranda

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Mobil miljøstasjon i indre Storfjord og Stordal


Krav til bestilling
 
 • Avfallet må stå framme kl. 8.00 på hentedagen.
 • Du har sjølv ansvar for avfallet fram til det blir henta.
 • Enkeltgjenstandar kan vere maks 3 meter lange og 25 kilo tunge.
 • Material må vere bunta. Kvar bunt kan vere maks 25 kilo og maks 3 meter
 • Vi hentar maks 3 m3 avfall per besøk
 • Næringsaktørar har ikkje kvote og må betale for å levere.
 • Du vil få ein e-post med stadfesting på bestillinga
 • Ta kontakt på 70 31 41 00 eller post@arim.no om du har spørsmål
Innbyggjarar i Stordal,  Eidsdal, Norddal (bygda) og Geiranger kan levere inn både grovavfall og miljøfarleg avfall når ÅRIM kjem med sin mobile miljøstasjon. 


Stordal:
måndagar
Eidsdal, Norddal (bygda) og Geiranger: onsdagar

Dei som bur andre stader i Fjord og Stranda kommunar, leverer til miljøstasjonane. 

Bestill innan fredag klokka 12:00 veka før du vil ha avfallet henta.
Vel dato i skjema: Du kan kun velge ein dato per bestilling.

Mange bruker tenesta og vi har behov for å planleggje plass på bilen. Om de har mykje avfall så er det fint om de fordeler dette over fleire veker om det er mogleg. Det er ei maksgrense på 3 kubikkmeter per bestilling.

Fornamn og etternamn
Gate- og postadresse
sjå på framsida av miljøstasjonskortet
Kryss av kor store mengder avfall vil du levere (omlag)? Du kan maks levere tre kubikkmeter eller 300 kilo per henting. Vi kan gjere unntak etter avtale på mail eller telefon.


Kryss av kor tungt du trur avfallet er (omlag). Maks 50 kg pr kolli

Kva avfallstypar vil du levere
Fyll ut i boksen

HENTEDATOAR I NORDDAL. EIDSDAL OG GEIRANGER

Vel dato vi skal hente avfallet ditt (onsdagar):


HENTEDATOAR I STORDAL

Vel dato vi skal hente avfallet ditt (måndagar):


Kvar skal avfallet stå?
Pass på at avfallet står godt synleg og lett tilgjengeleg. Avfallet må stå sikkert og ikkje skape trafikkfare.
Gi er forklaring (ved hus? på snuplass? ved garasje?)

 

Registrering av avfall på kvote

Vi registrerer avfallet du leverer basert på mengda vi henter, ikkje på informasjonen i bestillinga. Om du leverer over kvote, vil de få tilsendt faktura frå ÅRIM.

Her finn du informasjon om kva du kan levere på kvoten

Her finn du prisliste på avfall etter at kvoten er oppbrukt.

Dette kan du levere

GROVAVFALL

 • Utrangerte møbler og madrassar
 • Kjøkken- og baderomsinnreiingar
 • Plankar (mindre mengder kapp)
 • Syklar og anna sportsutstyr
 • Større mengder papp
 • Isolasjon og isopor
 • Interiørartiklar


MILJØFARLEG AVFALL

 • Mobiltelefonar og småelektronikk
 • Lysrør og lyspærer
 • Fjernsyn og PC-ar
 • Kvitevarer
 • Kjemikaliar og sprayboksar
 • Måling, lim og lakk
 • Impregnert trevirke (mindre mengder)
 • Vindauge

  ...og mykje meir

Dette kan du ikkje levere

 • Sprengstoff og ammunisjon
 • Stein, jord, greiner og hageavfall 
 • Matavfall
 • Dyrekadaver 
 • Landbruksplast 
 • Asbest og eternitt
 • Legemidlar og medisinsk utstyr
 • Fyrverkeri

Ta kontakt på telefon 70 31 41 00 dersom du lurer på kvar du skal kvitte deg med denne type avfall.