Skip To The Main Content

Dunken min er ikkje tømt

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Manglande dunktømming

Her kan du sende meldingar om manglande tømming av avfall, eller andre avvik. Vi tek hand om meldingane og gir beskjeden til renovatørane våre. Dersom vi har gjort ein feil, rettar vi vanlegvis feilen dagen etter.

Viktig å vite:

  • Dunken skal stå framme kl 06.00 på tømmedag. Om dunken ikkje står klar når vi kjem, er det heller ikkje eit avvik frå vår side. Renovatørane har god oversikt over dette.
  • Nokre gonger endrar vi rutene av praktiske grunnar, det vil seie at vi hentar avfallet til andre klokkeslett enn du er van med.
Skriv inn namnet ditt
Skriv inn adressa di
Skriv inn postnummeret ditt
Skriv inn poststaden din
Skriv inn telefonnummeret ditt
Skriv inn e-postadressa di
Skriv inn ditt gards og bruksnummer