Skip To The Main Content

Tømming av slam

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Tømming av slam

ÅRIM tømmer slam etter faste rutiner. Tømminga er obligatorisk.

Slamtømming

Boligar:

Hytter og fritidseigedomar:

Behov for oftare tømming?

  • Dersom du har behov for oftare tømming, bestiller du dette av ÅRIM
  • Ring 70 31 41 00, så gjer vi ein avtale
  • Pris for ekstratømming kjem i tillegg til den faste, årlege slamavgifta

Pris for slamtømming
  • Kvar av kommunane i Ålesundregionen har eigne prisar for slamtømming.
  • Tømmegebyr blir fakturert årleg

Kommunane ÅRIM tømmer slam i
Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund.


Vakttelefon, slam: ​911 86 260

Du kan ta kontakt på dette telefonnummeret når det verkeleg hastar med å få slamtanken tømt og vil bestille ekstratømming, for eksempel om du har oversvømming. Vakttelefonen er bemanna etter opningstid, i feriar og helgedagar.

NB: Dette gjeld berre slam

I mange tilfelle er det ikkje tanken som er full, men hindringar i røra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er husheigar sitt ansvar. I såfall må du sørge for at røra er fri for fremmedelement. Ta kontakt med din rørleggar dersom du ikkje kan gjere dette arbeidet sjølv.