Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Slamtømming

Slamtømming

Alle slamanlegg skal tømmast før det er fare for at slam går ut av anlegget. Dette må du vite om tømming av ditt slamanlegg.

Det er huseigar sitt ansvar å kontrollere at du får utført slamtømming.

Slik foregår tømming

Vi varslar deg

Du får varsel i god tid før tømming slik at du rekk å gjere klar slamanlegget. I varselet får du kun oppgitt vekenummer og ikkje vekedag. Vi ber om forståing for dette. Slamtømmer har ei lang arbeidsliste og tid brukt på kvart anlegg er svært varierande.  Difor er det utfordrande for slamtømmer å estimere eksakt dag.

Du klargjer anlegget

 • Slamanlegget må vere gravd fram og fri for jord eller snø, slik at vi har enkel tilkomst til anlegg og kan tømme som planlagt.
 • Grav også godt rundt loket slik at det er enklare å løfte av.
 • Ikkje fjern kummelokk i forvegen. Dette for å unngå fall oppi kummelokk.
 • Du treng ikkje vere heime ved tømming. Slamtømmar tar av kummelokk.
 • OBS: for tunge kummelokk gjeld følgjande reglar:
  1. Det er ditt ansvar å fjerne loket slik at slamtømmer får tømt tanken.
  2. Sikre område rundt kummelokk godt, dersom du må fjerne loket før slamtømmer kjem.

​​​​​​​Du sikrar god tilkomst for tømmebil

 • Tilkomstveg må vere fri for tre og buskas.
 • Vegen må ha ei breidde på 3,5 m og ei fri høgde på 3,5 m.
 • Hugs at dei som kjem for å tømme tanken ikkje veit nøyaktig kvar tanken er plassert. Merk difor plasseringa av tanken godt slik at dei tømmer riktig anlegg. Du kan og markere slamanlegget med ei tydeleg merka stikke.

Passar ikkje tidspunktet?

Dersom tidspunktet ikkje passar, er det viktig at du gir beskjed med ein gong. Kontakt oss her.

Dersom abonnenten ikkje tek kontakt og slamanlegget ikkje er klart, kan vi ikkje tømme anlegget. Då blir slamanlegget satt opp for tømming på eit seinare tidspunkt, og huseigar må vanlegvis betale eit ekstra gebyr.


Kva skjer ved manglande klargjering?

Om slamanlegget ikkje er klargjort/merka før tømming, eller vi blir forhindra frå å utføre tømminga når vi kjem på plassen, må du likevel betale slamgebyret.

Du kan sende klage/reklamasjon på arbeidet innan 3 veker etter at jobben er utført for at klagen skal bli vurdert.

 

Pris for slamtømming

Kvar av kommunane i Ålesundregionen har eigne prisar for slamtømming (sjå oversikt nederst på sida). Tømmegebyr blir normalt fakturert fleire gongar for året direkte frå din kommune.

Pris for ekstra- og naudtømming kjem i tillegg til det faste, årlege slamgebyret.

Frekvens på tømming

Bustad:
Slamavskiljarar skal tømmast minst annankvart år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Hytter og fritidseigedomar: 
Slamavskiljarar skal tømmast minst kvart fjerde år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

 

Attvin sin entreprenør for slamtenester er Norva24 Vest AS. Vi tømmer slam i Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Haram og Ålesund.

 

Scroll bortover for å sjå heile tabellen under.

Prisliste for slamtømming

Ålesund kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 2 707

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 383
Slamtømming annakvart år 1 700
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 209
Slamtømming fjerdekvart 1 196
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 121

Tett tank

3 557
Tillegg for tett tank > 6,5 m3 + 646
Ekstratømming 4 559
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 706
Slam timepris 1 729

Vestnes kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 3 167,5

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 448
Slamtømming annakvart år 1 990
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 245
Slamtømming fjerdekvart 1 400
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 142

Tett tank

4 164
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 756
Ekstratømming 4 559
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 731
Slam timepris 1 729

Sykkylven kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 3 090

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 413,75
Slamtømming annakvart år 2 001,25
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 226,25
Slamtømming fjerdekvart 1 456,25
Slamtømmingstillegg fjerdekvart per m3 år for tankar > 4,5 m3 + 131,25

Tett tank

4 010
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 698,75
Ekstratømming 4 558,75
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731,25
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 706,25
Slam timepris 1 728,75

Sula kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 6 131,25

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 455
Slamtømming annakvart år 3 066,25
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 250
Slamtømming fjerdekvart 1 532,5
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 145

Tett tank

6 250
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 768,75
Ekstratømming 4 558,75
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731,25
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 706,25
Slam timepris 1 728,75

Stranda kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 3 881,25

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 548,75
Slamtømming annakvart år 2 437,5
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 300
Slamtømming fjerdekvart 1 715
Slamtømmingstillegg fjerdekvart årper m3  for tankar > 4,5 m3 + 173,75

Tett tank

5 100
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 926,25
Ekstratømming 4 558,75
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731,25
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 706,25
Slam timepris 1 728,75

Giske kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 2 497,5

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 352,5
Slamtømming annakvart år 1 568,75
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 192,5
Slamtømming fjerdekvart 1 103,75
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 112,5

Tett tank

3 282,5
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 596,25
Ekstratømming 4 558,75
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731,25
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 + 706,25
Slam timepris 1 728,75

Fjord kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 3 366,25

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+ 476,25
Slamtømming annakvart år 2 115
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 260
Slamtømming fjerdekvart 1 487,25
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 + 151,25

Tett tank

4 425
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 803,75
Ekstratømming 4 558,75
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
per m3 for tett tank > 6,5 m3
+900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731,25
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar >6,5 m3 +706,25
Slam timepris 1 728,75

Haram Kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slamtømming årleg 3 310

Slamtømmingstillegg årleg per m3 for tankar > 4,5 m3

+468
Slamtømming annakvart år 2079
Slamtømmingstillegg annakvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 +256
Slamtømming fjerdekvart 1 463
Slamtømmingstillegg fjerdekvart år per m3 for tankar > 4,5 m3 +148

Tett tank

4 350
Tillegg for tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 790
Ekstratømming 4 559
Ekstratømmingstillegg
slam per m3 for tankar > 4,5 m3
+ 875
Ekstratømmingstillegg
tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3
+ 900
Nødtømming  10 670
Nødtømmingstillegg slam per m3 for tankar > 4,5 m3 + 731
Nødtømmingstillegg tett tank per m3 for tankar > 6,5 m3 + 706
Slam timepris 1 729

Om slam

Kva er slam?

Gjødsel frå mennesket har mange navn. Vi kallar det for slam. Ved rensing av avløp frå bustadar skiljes forurensa material/stoff ut. Alle slamanlegg må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at slam går ut av anlegget og havnar i naturen.

Behandling av slam

I Norge har vi strenge krav til behandling og bruk av slam. Krava går i hovudsak på innhald av næringsstoff, tungmetall og smitte. Krava til hygienisering (fjerning av bakteriar og andre sjukdomsframkallande organismar) er blant dei strengaste i verda. Faktisk er renseprosessen vår så god at slammet som blir igjen er ein verdifull ressurs for jordforbedring og gjødsling.

Fann du det du lurte på?

Om du har leita utan å finne svaret på det du lurte på, er du velkommen til å ta kontakt.

Les Meir

Vakttelefon, slam:

​911 86 260

Du kan ta kontakt på dette telefonnummeret når det verkeleg hastar med å få slamanlegget tømt og vil bestille ekstratømming (f.eks. om du har oversvømming).
 

Vakttelefonen er bemanna etter opningstid, i feriar og helgedagar.

NB: Gjeld berre slamtømming.


OBS: I mange tilfelle er det ikkje slamanlegget som er fullt, men hindringar i røra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er huseigar sitt ansvar. I såfall må du sørge for at røra er fri for framanedelement. Ta kontakt med din røyrleggar dersom du ikkje kan gjere dette arbeidet sjølv.

Utkopling av slamanlegg

Dersom du har slamanlegg og skal kople det ut, ta kontakt.
 

Sluttømming forutsett at kommunale gebyr for slamtømming eller avløp er innbetalt.

Behov for oftare tømming?

Dersom du har behov for oftare tømming, bestiller du dette av ÅRIM her.