Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Slamtømming

Slamtømming

Alle slamanlegg skal tømmast før det er fare for at slam går ut av anlegget. Dette må du vite om tømming av ditt slamanlegg.

Det er huseigar sitt ansvar å kontrollere at du får utført slamtømming.

Slik foregår tømming

Vi varslar deg

​​​​​​​Du får varsel i god tid før tømming slik at du rekk å gjere klar slamanlegget. I varselet får du kun oppgitt vekenummer og ikkje vekedag. Vi ber om forståing for dette. Slamtømmer har ei lang arbeidsliste og tid brukt på kvart anlegg er svært varierande.  Difor er det utfordrande for slamtømmer å estimere eksakt dag.

Du klargjer anlegget

 • Slamanlegget må vere gravd fram og fri for jord eller snø, slik at vi har enkel tilkomst til anlegg og kan tømme som planlagt.
 • Grav også godt rundt loket slik at det er enklare å løfte av.
 • Ikkje fjern kummelokk i forvegen. Dette for å unngå fall oppi kummelokk.
 • Du treng ikkje vere heime ved tømming. Slamtømmar tar av kummelokk.
 • OBS: for tunge kummelokk gjeld følgjande reglar:
  1. Det er ditt ansvar å fjerne loket slik at slamtømmer får tømt tanken.
  2. Sikre område rundt kummelokk godt, dersom du må fjerne loket før slamtømmer kjem.

​​​​​​​Du sikrar god tilkomst for tømmebil

 • Tilkomstveg må vere fri for tre og buskas.
 • Vegen må ha ei breidde på 3,5 m og ei fri høgde på 3,5 m.
 • Hugs at dei som kjem for å tømme tanken ikkje veit nøyaktig kvar tanken er plassert. Merk difor plasseringa av tanken godt slik at dei tømmer riktig anlegg. Du kan og markere slamanlegget med ei tydeleg merka stikke.

Passar ikkje tidspunktet?

Dersom tidspunktet ikkje passar, er det viktig at du gir beskjed med ein gong. Kontakt oss her.

Dersom abonnenten ikkje tek kontakt og slamanlegget ikkje er klart, kan vi ikkje tømme anlegget. Då blir slamanlegget satt opp for tømming på eit seinare tidspunkt, og huseigar må vanlegvis betale eit ekstra gebyr.


Kva skjer ved manglande klargjering?

Om slamanlegget ikkje er klargjort/merka før tømming, eller vi blir forhindra frå å utføre tømminga når vi kjem på plassen, må du likevel betale slamgebyret.

Du kan sende klage/reklamasjon på arbeidet innan 3 veker etter at jobben er utført for at klagen skal bli vurdert.

 

Pris for slamtømming

Kvar av kommunane i Ålesundregionen har eigne prisar for slamtømming (sjå oversikt nederst på sida). Tømmegebyr blir normalt fakturert fleire gongar for året direkte frå din kommune.

Pris for ekstra- og naudtømming kjem i tillegg til det faste, årlege slamgebyret.
 

Frekvens på tømming

Bustad:
Slamavskiljarar skal tømmast minst annankvart år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Hytter og fritidseigedomar: 
Slamavskiljarar skal tømmast minst kvart fjerde år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

 

ÅRIM sin entreprenør for slamtenester er Norva24 Vest AS. Vi tømmer slam i Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund.

 

Scroll bortover for å sjå heile tabellen under.

Prisliste for slamtømming

Ålesund kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 187
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 465
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 6 905
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 197
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 6 266
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 980
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 640
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 490
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 950
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 500
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 750
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 500
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 850
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000

Vestnes kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 442
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 456
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 6 369
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 448
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 5 955
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 3 342
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 4 495
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 166
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 3 456
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 669
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
4 081
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 168
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 215
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
4 129
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
7 156

Sykkylven kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 983
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 4 633
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 9 072
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 4 287
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 8 247
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 980
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 640
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 490
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 950
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 500
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 750
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 500
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 850
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000

Sula kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 4 451
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 7 126
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 14 246
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 5 469
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 10 323
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 980
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 640
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 490
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 950
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 500
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 750
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 500
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 850
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000

Stranda kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 780
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 947
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 5 638
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 4 323
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 8 306
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 980
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 640
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 490
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 950
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 500
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 750
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 500
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 850
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000

Giske kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 3 902,50
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 7 095
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 11 334
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 7 351,25
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 14 251,25
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 7 686,25
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 328,75
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 17 127,50
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 8 555
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 17 127,50
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 397,75
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
17 127,50
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
23 633,75
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 625
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
17 720

Fjord kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 766,25
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 4 386,25
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 8 736,25
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 4 045
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 7 928,75
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 980
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 640
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 490
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 950
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 10 500
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 750
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
10 500
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 850
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
12 000

Om slam

Kva er slam?

Gjødsel frå mennesket har mange navn. Vi kallar det for slam. Ved rensing av avløp frå bustadar skiljes forurensa material/stoff ut. Alle slamanlegg må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at slam går ut av anlegget og havnar i naturen.

Behandling av slam

I Norge har vi strenge krav til behandling og bruk av slam. Krava går i hovudsak på innhald av næringsstoff, tungmetall og smitte. Krava til hygienisering (fjerning av bakteriar og andre sjukdomsframkallande organismar) er blant dei strengaste i verda. Faktisk er renseprosessen vår så god at slammet som blir igjen er ein verdifull ressurs for jordforbedring og gjødsling.

Fann du det du lurte på?

Om du har leita utan å finne svaret på det du lurte på, er du velkommen til å ta kontakt.

Les Meir

Vakttelefon, slam:

​911 86 260

Du kan ta kontakt på dette telefonnummeret når det verkeleg hastar med å få slamanlegget tømt og vil bestille ekstratømming (f.eks. om du har oversvømming).
 

Vakttelefonen er bemanna etter opningstid, i feriar og helgedagar.

NB: Gjeld berre slamtømming.


OBS: I mange tilfelle er det ikkje slamanlegget som er fullt, men hindringar i røra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er huseigar sitt ansvar. I såfall må du sørge for at røra er fri for framanedelement. Ta kontakt med din røyrleggar dersom du ikkje kan gjere dette arbeidet sjølv.

Utkopling av slamanlegg

Dersom du har slamanlegg og skal kople det ut, ta kontakt.
 

Sluttømming forutsett at kommunale gebyr for slamtømming eller avløp er innbetalt.

Behov for oftare tømming?

Dersom du har behov for oftare tømming, bestiller du dette av ÅRIM her.