Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss

Slam

Gjødsel frå mennesket har mange navn. Vi kallar det for slam. Ved rensing av avløp frå bustadar skiljes forurensa material/stoff ut. Alle slamanlegg må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at slam går ut av anlegget og havnar i naturen.

I Norge har vi strenge krav til behandling og bruk av slam. Krava går i hovudsak på innhald av næringsstoff, tungmetall og smitte. Krava til hygienisering (fjerning av bakteriar og andre sjukdomsframkallande organismar) er blant dei strengaste i verda. Faktisk er renseprosessen vår så god at slammet som blir igjen er ein verdifull ressurs for jordforbedring og gjødsling.

ÅRIM tømmer slam i Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund.

Vår entreprenør på slamtjenester er Norva24. Vest AS.

Frekvens på tømming

Alle slamanlegg skal tømmast før det er fare for at slam går ut av anlegget.

Bustad:
Slamavskiljarar skal tømmast minst annankvart år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Hytter og fritidseigedomar: 
Slamavskiljarar skal tømmast minst kvart fjerde år.
Tette tankar skal tømmast minst kvart år.

Tidspunkt for tømming
 • Du får varsel i god tid før tømming slik at du rekk å gjere klar slamanlegget.
 • Dersom tidspunktet ikkje passa, er det viktig at du gir beskjed med ein gong. Kontakt oss her.
 • Dersom abonnenten ikkje tek kontakt og slamanlegget ikkjer er klart, kan vi ikkje tømme anlegget. Då blir slamanlegget satt opp for tømming på eit seinare tidspunkt, men då må det vanlegvis betalast eit ekstra gebyr.
Pris for slamtømming
 • Kvar av kommunane i Ålesundregionen har eigne prisar for slamtømming (sjå oversikt nederst på sida). 
 • Tømmegebyr blir normalt fakturert fleire gongar for året direkte frå din kommune.
 • Pris for ekstra- og naudtømming kjem i tillegg til det faste, årlege slamgebyret.
Hugsereglar for tømming
 • Det er huseigar sitt ansvar å kontrollere at du får utført slamtømming.
 • Slamanlegget må vere gravd fram og fri for jord eller snø, slik at vi enkelt kommer til anlegget og kan tømme..
 • Grav også godt rundt loket slik at det er enklare å løfte av.
 • Tømmebilen må ha god tilkomst. Tilkomstvegen må vere fri for tre og buskas. Vegen må ha ei breidde på 3,5 m og ei fri høgde på 3,5 m.
 • Hugs at dei som kjem for å tømme tanken ikkje veit nøyaktig kvar tanken er plassert. Merk difor plasseringa av tanken godt slik at dei tømmer riktig anlegg. Du kan og markere slamanlegget med ei tydeleg merka stikke.
 • Dersom slamanlegget ikkje er klargjort/merka før tømming, eller vi blir nekta å utføre tømminga når vi kjem på plassen, må du likevel betale slamgebyret.
 • Du kan sende klage/reklamasjon på arbeidet innan 3 veker etter at jobben er utført for at klagen skal bli vurdert.

Scroll bortover for å sjå heile tabellen under.

Prisliste for slamtømming

Ålesund kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 187
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 465
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 6 905
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 197
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 6 266
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 565
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 088
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 8 700
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 538
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 625
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 188
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 625
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 363
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t 
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000

 

Vestnes kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 233
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 161
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 5 825
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 154
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 5 446
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 3 057
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 4 111
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 5 639
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 3 161
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 099
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
3 732
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
4 727
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 684
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
3 777
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 544

Sykkylven kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 513,75
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 888,75
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 7 587,50
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 600
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 6 900
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 565
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 087,50
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 8 700
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 537,50
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 625
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 187,50
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 625
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 362,50
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000

Sula kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 497,50
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 521,25
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 5 030
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 856,25
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 7 410
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 565
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 087,50
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 8 700
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 537,50
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 625
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 187,50
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 625
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 362,50
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000

Stranda kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 497,50
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 3 521,25
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 5 030
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 856,25
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 7 410
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 565
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 087,50
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 8 700
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 537,50
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 625
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 187,50
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 625
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 362,50
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000

Giske kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 3 647,50
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 6 631,25
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 10 592,50
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 6 870
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 13 318,75
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 7 183,75
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 652,50
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 16 007,50
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 7 995
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 16 007,50
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 587,50
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
16 007,50
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
22 087,50
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 930
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
16 561

Fjord kommune

Varenavn Pris ink. mva
Slam 0 - 4 m3 - årleg tømming 2 543,75
Slam 4,1 - 9,5 m3 - årleg tømming 4 031,25
Slam 9,6 - 16,5 m3 - årleg tømming 8 030
Tett tank 0 - 6 m3 - per gang 3 718,75
Tett tank 6,1 - 16,5 m3 - per gang 7 287,50
Slam Ekstratømming 0 - 4 m3 - 4 heile virkedagar 4 565
Slam Ekstratømming 4,1 - 9,5 m3 - 4 heile virkedagar 6 087,50
Slam Ekstratømming 9,6 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 8 698,75
Slam Ekstratømming tett tank 0 - 6 m3 - 4 heile virkedagar 4 537,50
Slam Ekstratømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 4 heile virkedagar 9 625
Slam Nødtømming 0 - 4 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
6 187,50
Slam Nødtømming 4,1 - 9,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
9 625
Slam Nødtømming 9,6 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000
Slam Nødtømming tett tank 0 - 6 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
5 362,50
Slam Nødtømming tett tank 6,1 - 16,5 m3 - 24t
(forutset bestilling i kontortid 08:00-15:30)
11 000

Fann du det du lurte på?

Om du har leita utan å finne svaret på det du lurte på, er du velkommen til å ta kontakt.

Les Meir

Vakttelefon, slam:

​911 86 260

Du kan ta kontakt på dette telefonnummeret når det verkeleg hastar med å få slamanlegget tømt og vil bestille ekstratømming (f.eks. om du har oversvømming).
 

Vakttelefonen er bemanna etter opningstid, i feriar og helgedagar.

NB: Gjeld berre slamtømming.


OBS: I mange tilfelle er det ikkje slamanlegget som er fullt, men hindringar i røra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er huseigar sitt ansvar. I såfall må du sørge for at røra er fri for framanedelement. Ta kontakt med din røyrleggar dersom du ikkje kan gjere dette arbeidet sjølv.

Utkopling av slamanlegg

Dersom du har slamanlegg og skal kople det ut, ta kontakt.
 

Sluttømming forutsett at kommunale gebyr for slamtømming eller avløp er innbetalt.

Behov for oftare tømming?

Dersom du har behov for oftare tømming, bestiller du dette av ÅRIM her.