Skip To The Main Content

Vår samarbeidspartnar

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Miljøservice

ÅRIM samarbeider med Miljøservice om slamtømming

Miljøservice har avtale med ÅRIM om å samle inn slam i Ålesundregionen. Selskapet utfører innsamling, avvatning, transport og behandling av slammet.  Vi har også eit nært samarbeid om kundekontakten.

Les meir om Miljøservice