Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss

Kva vil du sortere?

Sorteringsguide

Det er ikkje alltid enkelt å vite korleis du skal sortere avfallet ditt. Mangelfull merking frå produsentar og manglande informasjon om korleis du som bruker skal tolke dei ulike symbola på emballasjen, førar ikkje uventa til ein del misforståing om kva som er gjenvinnbart og ikkje.

Mykje emballasje er sokalla blandingsprodukt. Det betyr at emballasja er lagd av ulike typar material som ikkje enkelt let seg separere frå kvarandre. Dermed er det ikkje mogleg å gjenvinne.

Men stadig fleire produsentar tek grep for å utvikle emballasje av reine fraksjonar, slik at det kan gå inn i krinsløpet. Du vil i aukande grad se fleire sorteringsmerker på produkta du kjøper, og på avfallsbehaldarar rundt deg. 

Dette er eit viktig steg i prosessen med å få meir av avfallet sortert rett, og auke kvaliteten på avfallet renovasjonsselskapet sender frå seg til etterbehandling.

Avfallstypar i henteordninga

Avfallstypar på miljøstasjon

shortcut_card

Miljøstasjonskort

Sjå kor mykje du har igjen på kvota. Treng du nytt kort?

Les Meir